Blog

Anatomy of Investing

Mottagare: En person som är runt 20 år gammal

Table of contents:

DEL 1: * Överblick * Privatekonomi * Olika typer av inkomst * Investeringar out of the box (Allmän pension, tjänstepension, eget sparande) * Olika typer av konton (ISK, KF, AD) * Månadssparande * Fonder

flowchart LR
A{Privatekonomi} --> B{Spendera}
A --> C{Spara}

DEL 2:

DEL 3: Gör din egen analys * Pilotskolan *

flowchart LR
A{Privatekonomi} --> B{Spendera}
A --> C{Spara}

Varför jag gör denna serie? För att jag hade själv gärna lärt mig om detta för 10 år sedan när jag började med investeringar.

Det går inte att leva på sin allmänna pension, därför förväntas det att du själv tar ansvar för din ekonomi och inte förlitar sig på att staten kommer att rädda dig. Med det allvarliga sagt, lets jump into it!

Bästa sättet att bygga en förmögenhet, att vara självständig.

Privatekonomi: * kostnader utgifter • Analysera var du står just nu. Har du någon stor utgift som kommer inom kort? Ska du flytta hemifrån? • Betala av dyra skulder först • Skaffa en buffert, var redo att gå minst tre månader utan en inkomst • När du har en buffert, börja bygg portfölj • Starta ett isk konto, börja månadsspara • Ta 10 procent av din inkomst och investera varje månad • Ta 50 procent av din lönehöjning till investeringar • Investera bara pengar som du inte behöver. Du ska inte behöva ta ut pengarna som du investerat.

Investeringar:

Obligationer och aktier vs tillgångar som ej genererar kassaflöden Värdera en liten verksamhet Värdeinvestering - Growth / Value / Cigarbutts

Teori: • ränta på ränta - Historien om den gyllene gåsen - En snöboll som växer (referens till boken ”The snowball”) - Världens 7e underverk - Einstein ska en gång ha sagt “Compound interest is the eighth wonder of the world. He who understands it, earns it; he who doesn’t, pays it” • varför månadssparande är så bra? - Average genom alla tider - Du får ett medelvärde som är stabilt. • Tid det tar att bli positiv i avkastningen. (https://www.tdameritrade.com/retail-en_us/resources/pdf/TDA1000308.pdf). Vad du kan förvänta dig.

Risk of Stock Market Loss Over Time Skriv ett blogginlägg om tiden det tar att få en positiv avkastning. Enligt data från börsen mellan år 1926-2019 från Morningstar är det på ett år 27% av alla år som det är en negativ avkastning. Volatiliteten är hög under ett år. Under fem år är det 13 procent som avkastningen är negativ. Under 15 år är avkastningen alltid positiv.

• Diversifiering • Investingar är osäkra, diversifiering hjälper dig att hantera osäkerheterna genom att komma närmare ett snitt. • Bra strategi i början • Inte alla ägg i samma korg • Andra argument: “Diworsification” enligt Peter Lynch • Färre ägg och vakta korgen (Lou Manheimmer style)

• Fonder: Passiva fonder, Aktiva fonder, börshandlade fonder & hedgefonder. Vad är en fond? Varför är fonder ett bra sätt att investera sina pengar? • Passiva fonder: Låga avgifter, du vet vad du får, lätt att jämföra med andra investeringar. Genomsnittlig avkastning är bra över tid! • Negativt att indexfonderna kan manipuleras när det är många som använder sig av det. Se bild: allt mer pengar är i indexfonder. • Passiva fonder är så kallade indexfonder som följer ett index, den mest populära är Avanza Zero. • Förklara hur en indexfond fungerar, vad den består av. • Passiva fonder är korkade, eftersom att de köper när det är dyrt och säljer när det är billigt. • Passiva fonder hänger med i bubblor och det är problematisk när ett fåtal bolag får ett stor andel av ett index. Problematiskt också när stor andel av allt förvaltat kapital är index fonder. Indexfonder tänker inte utan följer bara regler.

• Aktivt förvaltade fonder - kämpar för att slå index över tid • Som grupp så misslyckas aktivt förvaltade fonder att slå index pga avgifter • En av världens bästa investerare, Warren Buffett, gick under 2008 och slog vad om att 1 miljon dollar i en index fond skulle slå en portfölj med hedgefonder på en 10 årsperiod. • En eller flera riktiga personer som står bakom investeringarna • Högre avgifter • Vanligare med mer skin in the game • Min take på passivt förvaltning vs aktiv. Om du vill ha passivt, gå för det. Vill du ha aktivt så köp istället investmentbolag med långsiktiga ägare och återinvestera utdelningen.

Skriv ett blogginlägg om att komma igång med ett månadssparande: • Öppna ett ISK hos din bank (SEB/Nordea/Handelsbanken/Swedbank/Danske bank etc) eller hos din nätmäklare (Avanza/Nordnet). • Skriv vad ett ISK är för något och hur det beskattas. Skatten under år 2023 är 0,882 procent på alla tillgångar i ISK. • För över en summa, ett par tusenlappar till isk • Köp ett par fonder • Konfigurera ett månadssparande

Använd https://www.morningstar.se/se/news/229539/isk-skatten-f%c3%b6r-2023-klar—blir-rekordh%c3%b6g.aspx som källa för skatten på ISK.

———————————————– Här är du ——————————————————-

Svårare vägen- göra din egen analys

• Pilotskolan (storägare av kött och blod) • Tjänar majoriteten av sina pengar på att bolaget går bra • Fördelarna med pilotskolan • Nackdelarna med pilotskolan • Olika typer av företag: Produkter/Tjänster, Branscher, kapitalintensiva, sällanköpsvaror och vardagliga inköp, Affärsmodeller (SAAS, Cloud, återkommande intäkter vs one-off affärer). Investmentbolag. Fastighetsbolag. • Investeringar i svenska bolag vs investeringar i utlänska bolag. Du kan få exponering mot utlandet utan att investera dina pengar på en utlänsk börs. Nackdel med att investera i andra börser utanför Sverige är att du utsätts för valutarisk. Skatter kan behöva jämkas ut från länder. Nordnet är snabba.

• Viktigt att vara intresserad av börsen, så se till att det är kul för dig. • Målet är att avkasta mer än börsen och/eller lära sig mer om världen • Läsa böcker • Läsa Warren buffetts brev

Redovisning - Företagens språk Balansräkning - resultaträkning - kassaflöden Vad är en aktie? Funamental analys vs teknisk analys Buffetts 4 regler för att investera: • går att förstå och är stabilt • Long term prospekt ska se bra ut • bra ledning • Aktien måste vara undervärderad

Klassisk buffett / gramham - cigarbutts Modern buffett - Lynch- GARP

Riksbanken: • Vad är riksbanken? • Vad gör dom? • Riksbankens igelkott: https://www.teknikforetagen.se/nyhetscenter/ekonomisk-analys/2019/riksbanken-ater-med-nasan-vid-vattenytan/

Intermediate: • Vad är en rating på en obligation? • Vad är inflation? • yield curve för obligationer • Värdera en obligation • Vad är en preferensaktie? Ingår i kapitalstruktur • Vad är ett kassaflöde? Gå igenom en kassaflödesanalys. • Länkar till Ray Dalio

Advanced • När ska man sälja en aktie? • Avkastning på eget kapital • Avkastning på tillgångar • Avkastning på investerat kapital (ROIC) • Avkastning på investerat kapital (ROC) • Aktievolym (Känns inte så intressant?) - Kanske främst att det är bra sätt för att se när det är mycket handel, det innebär att det är många som säljer vilket ofta pressar ner priserna. Uppgångar brukar vara långsamma. När det är panik är det stora andelar av alla aktier som byter händer snabbt. • Gå igenom finansiellt lingo - vocalburlary • Hur man screenar fram bolag - Använda Börsdata • Förvärv - Goodwill - Förvärv vs organisk tillväxt • Nyckeltal genomgång - P/E, EV, EV/EBITDA, Nettoskuld, Soliditet , omsättningstillväxt (över 5 år), det • DCF analys - Overkill? Visa i en excel.

Svårare teori:

• Finansiell risk - prata om risken, effektiva marknaden, sannolikheten att förlora pengar. Att jämföra sina • Värderingsmetoder: DCF, P/E, relativ värdering, kostnad för att återskapa businessen, Sum of the parts värdering • DCF: WACC • Kapital struktur • Finansiell hävstång • Operationell hävstång (avancerad kurs) • Vallgravar (moats) • Circle of competence - Du måste förstå hur företaget tjänar pengar. • Margin of Safety (MoS) • Investerarhorisont - traders, swing traders, kort- och lång sikt, buy and hold. • Portföljallokering mellan aktier, obligationer, fonder etc. • obligationer • Värdering av obligationer • Allt kokar ner till att köpa utmärkta företag till ett vettigt pris och sedan att sitta på händerna. Det svåra är att sitta på händerna, sentiment rör sig mycket mer än vad underliggade verksamheten gör. • Megatrender: Digitalisering, automatisering, robotisering, demografiska förändringar (äldre befolkning), Artificiell intelligens, Klimatförändringar, Rymden, bioteknisk utveckling, Elektrifiering (Fordon, batterier), elbrist, migration- och integrationsproblem,

Mjuka värden:

Insiders Insynshandel Utvärdera ledning - trovärdighet? Gör ledningen det som lovas?

Börspsykologi

• Psykologin är där och du kommer att påverkas oavsett om du vet om det eller inte • Ankareffekten - Du köper ett bolag för x och det priset spelar roll för dig men inte för någon annan. • Viktigt att du inte behöver pengarna som du investerar på kort sikt - annars svider det för mkt när börsen dyker. • Acceptera att aktiemarknaden har högre volatilitet än vad underliggande verksamhet har.

• Metoder för att hitta bolag: Leta där du står (där du jobbar eller någon leverantör du jobbar med). •

Analysprocessen:

• går att göra kort och ofullständig eller så nära komplett som möjligt. Beror på hur mycket du ska investera i % av ditt kapital och hur mkt tid du har. • Du risken i investeringen minskar för varje enhet av tid du lägger in i din analys. Marginalnyttan däremot avtar. •

Viktigt att läsa: • Warren buffett • Peter Lynch • Phil Fisher - Common stock uncommon profits • Howard Marks (most important thing) • Joel greenblatt (Notes from Columbia business school) - little book that beats the market • Nasrin tableb- fooled by randomness • Daniel Zhang • Zero to One - Peter Theil

Bra poddar: • kvalitesaktiepodden • Howard marks • Aktiesnack • Market makers

Filmer: • Dokumentären om buffett (HBO) • Margin call • Rogue Trader • Big short • Too Big to fail

Youtube:

• Finance 101 - https://m.youtube.com/watch?time_continue=3416&v=8RxBbls_81U&feature=emb_logo • Ray Dalio - How the economic Machine works • Bill Ackman - Investing 101 - value a business •

Warren buffett: 1. Never lose money 2. Never forget rule nr 1

Investment styles:

• cigarbutts • GARP • Story stonks (memes)

Circle of competence:

• Ta reda på vad du kan • Gör det!

Moats:

• response till varumärket, förtroendet som företaget sitter på • Market Share: främst intressant att jämföra hur det ser ut över tid. Kolla mellan 5 år.

Markers shares: *

Ha fokus: • fokusera på det du gör

Kvalité på omsättning - hur långa är omsättningsperioderna? • churn - låg churn är väldigt bra •

Unit economics

Willingness på pay Price - skillnaden mellan price och cost är omsättningen Cost Willingness to sell

Att köpa Att behålla Att sälja

Bygga en checklista innan investeringar: • Har du gjort din egen analys? • Förstår du verksamheten? Hur bolaget tjänar pengar? • Är ledningen trovärdig? • Har ledningen/styrelsen skin in the game, tjänar främst pengar när du gör det? • Insiderhandel - köp/sälj?

Boredom arbitrage- s135 i 100 baggers

Din egen analys mall:

Fokusera på att minska risk så mycket som möjlighet istället för att försöka hitta nya idéer på uppsidan

No matching items